.
Wednesday,07.12.22

Materijal sa XI Stručnog skupa Agencije za licenciranje stečajnih upravnika – Stara planina, 28. novembar – 1. decembar 2022. godine

Jedanaesti Stručni skup Agencije za licenciranje stečajnih upravnika održan je od 28. novembra do 1. decembra 2022. godine, u hotelu Stara planina na Staroj planini, uz podršku Svetske banke.

Skupu su prisustvovali predstavnici Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda, petnaest privrednih sudova, profesori Pravnog fakulteta u Beogradu Univerziteta u Beogradu, Državnog javnog pravobranilaštva, Državne revizorske institucije, Agencije za osiguranje depozita, Agencije za restituciju, Republičke direkcije za imovinu, Kancelarije za IT i elektronsku upravu, Privredne komore Srbije, predstavnici EBRD i SAPS projekta, banaka, advokati i brojni stečajni upravnici, ukupno 180 učesnika.

Stručni skup je otvorio Dragiša Petrović, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

U toku prvog radnog dana održana su 4 predavanja i jedna panel diskusija.  Predavanja su održale Tatjana Đurica, sudija PAS-a u ime predsednice PAS-a Jasminke Obućine, Tatjana Matković Stefanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Jelena Todić, direktor centra za nadzor i razvoj profesije i Tamara Dunđerović, rukovodilac Centra za programe podrške privredi i MMSPD Privredne komore Srbije.

Dve panel diskusije posvećene budućnosti digitalizacije u stečajnom postupku (moderator panela: Dejan Milovanović, rukovodilac odelјenja za koordinaciju i kontrolu rada unutrašnjih organizacionih jedinica, ALSU) i zaštiti prava poverilaca (moderator panela: Mihajlo Srdić, advokat) održane su u popodnevnim časovima.

Drugog radnog dana nakon izlaganja sudije Tatjane Đurice i sudije Marka Radovića, održane su i još dve panel diskusije, jedna posvećena predloženim rešenjima za Zakon o stečaju preduzetnika (moderator panela: Branko Radulović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu), a druga pitanjima stečajnih praktičara i odgovorima panelista (moderator panela: Tatjana Đurica, sudija PAS-a).

U nastavku teksta nalaze se prezentacije predavača i panelista.

Ovom prilikom se zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali ovaj događaj, kao i svim učesnicima koji su doprineli uspešnoj realizaciji XI stručnog skupa.


Predavači:

Jasminka Obućina, predsednica Privrednog apelacionog suda

Tatjana Matković Stefanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Jelena Todić, direktor Centra za nadzor i razvoj profesije, ALSU

Tamara Dunđerović, rukovodilac Centra za programe podrške privredi i MMSPD Privredne komore Srbije

Panel diskusija – moderator: Dejan Milovanović, rukovodilac odelјenja za koordinaciju i kontrolu rada unutrašnjih organizacionih jedinica, ALSU

Panel diskusija – moderator Mihajlo Srdić, advokat

Tatjana Đurica, sudija Privrednog apelacionog suda

Marko Radović, sudija Privrednog suda Beograd

Panel diskusija – moderator Branko Radulović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu

Panel diskusija – moderator Tatjana Đurica, sudija Privrednog apelacionog suda
Developed by Belit d.o.o 2014