.
петак,28.04.17

Материјал са семинара „ПРЕНОС ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ“ – Ниш 27. април 2017. године

У организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника, уз подршку Светске банке и Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, дана 27. априла 2017. године у просторијама Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, Добричка 2, са почетком у 11 часова одржан је семинар под називом ,,Пренос потраживања према стечајном дужнику“.

Окупљеним стечајним управницима и другим учесницима се у уводној речи обратио се  Синиша Александрић, директор  Центра за надзор и развој професије Агенције за лиценцирање стечајних управника и Александар Милићевић, в.д. директор Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа. Окупљенима су своје радове представили  Божидар Станковић, председник Привредног суда у Нишу, и Тијана Љубисављевић, директор Центра за стечај Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Изворни текст Закона о стечају није посебном одредбом регулисао питање преноса потраживања поверилаца стечајног дужника нити су то питање регулисали претходни стечајни закони. С обзиром на то да пренос потраживања није био забрањен, и да је регулисан Законом о облигационим односима, а имајући у виду чињеницу да је дужник потраживања у стечајном поступку, повериоци су, желећи брже уновчење свог потраживања, приступали преносу потраживања. Судска пракса је прихватила уговоре о преносу потраживања при чему је одредбе стечајног закона тумачила и примењивала тако да је повериоцима омогућила таква располагања истовремено се старајући да се се заштите и нови повериоци-пријемници уступљеног потраживања. Већ насталу и формирану судску праксу у вези са преносом потраживања прихватио је законодавац уграђујући је у Закон о стечају путем Закона о изменама и допунама Закона о стечају, уносећи у текст нову одредбу чл. 117а, којим је регулисао пренос утврђених и оспорених потраживања у стечају.

Предавачи су се потрудили да упознају учеснике са проблематиком института преноса потраживања и коришћењем овог института у оквирима стечајног поступка, а на основу актуелне судске праксе.

Захваљујемо свима који су помогли и подржали семинар, као и свим учесницима на показаном интересовању и издвојеном времену.


Предавачи:

Божидар Станковић, председник Привредног суда у Нишу

Тијана Љубисављевић, директор Центра за стечај Агенције за лиценцирање стечајних управникаDeveloped by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik