.
Friday,28.04.17

Materijal sa seminara „PRENOS POTRAŽIVANјA PREMA STEČAJNOM DUŽNIKU“ – Niš 27. april 2017. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke i Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, dana 27. aprila 2017. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, Dobrička 2, sa početkom u 11 časova održan je seminar pod nazivom ,,Prenos potraživanja prema stečajnom dužniku“.

Okuplјenim stečajnim upravnicima i drugim učesnicima se u uvodnoj reči obratio se  Siniša Aleksandrić, direktor  Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Aleksandar Milićević, v.d. direktor Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga. Okuplјenima su svoje radove predstavili  Božidar Stanković, predsednik Privrednog suda u Nišu, i Tijana Ljubisavlјević, direktor Centra za stečaj Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Izvorni tekst Zakona o stečaju nije posebnom odredbom regulisao pitanje prenosa potraživanja poverilaca stečajnog dužnika niti su to pitanje regulisali prethodni stečajni zakoni. S obzirom na to da prenos potraživanja nije bio zabranjen, i da je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima, a imajući u vidu činjenicu da je dužnik potraživanja u stečajnom postupku, poverioci su, želeći brže unovčenje svog potraživanja, pristupali prenosu potraživanja. Sudska praksa je prihvatila ugovore o prenosu potraživanja pri čemu je odredbe stečajnog zakona tumačila i primenjivala tako da je poveriocima omogućila takva raspolaganja istovremeno se starajući da se se zaštite i novi poverioci-prijemnici ustuplјenog potraživanja. Već nastalu i formiranu sudsku praksu u vezi sa prenosom potraživanja prihvatio je zakonodavac ugrađujući je u Zakon o stečaju putem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, unoseći u tekst novu odredbu čl. 117a, kojim je regulisao prenos utvrđenih i osporenih potraživanja u stečaju.

Predavači su se potrudili da upoznaju učesnike sa problematikom instituta prenosa potraživanja i korišćenjem ovog instituta u okvirima stečajnog postupka, a na osnovu aktuelne sudske prakse.

Zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


Predavači:

Božidar Stanković, predsednik Privrednog suda u Nišu

Tijana Ljubisavlјević, direktor Centra za stečaj Agencije za licenciranje stečajnih upravnikaDeveloped by Belit d.o.o 2014