.
четвртак,30.03.17 IMG_20170328_111644_3522480

Материјал са семинара „ОСИГУРАЊЕ” – Београд, 28. март 2017. године

У организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника, уз подршку Светске банке и Регионалне привредне коморе Сремског управног округа, дана 28. марта 2017. године у просторијама Регионалне привредне коморе Сремског управног округа, Краља Петра I број 4, са почетком у 11 часова одржан је семинар под називом ,,Осигурање“.

Окупљеним стечајним управницима и другим учесницима се у уводној речи обратио се  Синиша Александрић, директор  Центра за надзор и развој професије Агенције за лиценцирање стечајних управника и Ђорђе Божић, в.д. директор Регионалне привредне коморе Сремског управног округа. Окупљенима су своје радове представиле  проф. др Катарина Иванчевић, професор Правног факлутета Универзитета Унион, и Љиљана Комшић, председник Привредног суда у Сремској Митровици.

Стечајни управник по отварању стечаја дужан је да обезбеди и заштити имовину која чини стечајну масу. Обезбеђење имовине подразумева и радње којима ће се обезбедити у случају пропасти или оштећења имовине стечајна маса буде обештећена у висини насталог умањења и најједноставнији начин да се такво обештећење, односно заштита имовине, обезбеди је осигурање имовине.

У својим излагањима предавачи су изнели битне информације и разјаснили спорна питања у вези са осигурањем у стечају. Посебна пажња је посвећена питањима која су се јавила у пракси,  о поступању стечајних управника у вези са уговорима о осигурању закљученим пре отварања стечаја као и питања у вези са новим уговорима о осигурању које стечајни управник закључује по отварању стечаја. Такође, појашњено је даље поступање стечајног управника по наступању осигураног случаја као и друге радње које стечајни управник предузима у вези са реализацијом истих уговора.

Захваљујемо свима који су помогли и подржали семинар, као и свим учесницима на показаном интересовању и издвојеном времену.


Предавачи:

Катарина Иванчевић, професор Правног факлутета Универзитета Унион

Љиљана Комшић, председник Привредног суда у Сремској МитровициDeveloped by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik