.
Thursday,30.03.17 IMG_20170328_111644_3522480

Materijal sa seminara „OSIGURANјE” – Beograd, 28. mart 2017. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke i Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, dana 28. marta 2017. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, Kralјa Petra I broj 4, sa početkom u 11 časova održan je seminar pod nazivom ,,Osiguranje“.

Okuplјenim stečajnim upravnicima i drugim učesnicima se u uvodnoj reči obratio se  Siniša Aleksandrić, direktor  Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Đorđe Božić, v.d. direktor Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. Okuplјenima su svoje radove predstavile  prof. dr Katarina Ivančević, profesor Pravnog fakluteta Univerziteta Union, i Ljilјana Komšić, predsednik Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

Stečajni upravnik po otvaranju stečaja dužan je da obezbedi i zaštiti imovinu koja čini stečajnu masu. Obezbeđenje imovine podrazumeva i radnje kojima će se obezbediti u slučaju propasti ili oštećenja imovine stečajna masa bude obeštećena u visini nastalog umanjenja i najjednostavniji način da se takvo obeštećenje, odnosno zaštita imovine, obezbedi je osiguranje imovine.

U svojim izlaganjima predavači su izneli bitne informacije i razjasnili sporna pitanja u vezi sa osiguranjem u stečaju. Posebna pažnja je posvećena pitanjima koja su se javila u praksi,  o postupanju stečajnih upravnika u vezi sa ugovorima o osiguranju zaklјučenim pre otvaranja stečaja kao i pitanja u vezi sa novim ugovorima o osiguranju koje stečajni upravnik zaklјučuje po otvaranju stečaja. Takođe, pojašnjeno je dalјe postupanje stečajnog upravnika po nastupanju osiguranog slučaja kao i druge radnje koje stečajni upravnik preduzima u vezi sa realizacijom istih ugovora.

Zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


Predavači:

Katarina Ivančević, profesor Pravnog fakluteta Univerziteta Union

Ljilјana Komšić, predsednik Privrednog suda u Sremskoj MitroviciDeveloped by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik