Последње освежавање базе података: 23.01.2022 04:26
среда,25.03.20

Важно обавештење – Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

Обавештавамо вас да је дана 24. марта 2020. године Влада Републике Србије, уз супотпис председника Републике, донела Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 41/20) која је доступна на интернет страни линк

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/41/2/reg

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014