.
Wednesday,25.03.20

Važno obaveštenje – Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Obaveštavamo vas da je dana 24. marta 2020. godine Vlada Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, donela Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ br. 41/20) koja je dostupna na internet strani link

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/41/2/reg


Developed by Belit d.o.o 2014