.
понедељак,17.08.15 test

Стручни испит за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника – 17. октобар 2015. године

Позивају се заинтересовани да, у складу са одлуком директора Агенције и огласом о полагању стручног испита, Агенцији поднесу пријаве за полагање испита.

Кандидати су дужни да уз попуњен образац пријаве (образац пријаве се налази у наставку обавештења), Агенцији доставе следеће:

  1. Доказ о уплати накнаде за полагање испита у укупном износу од 16.000,00 динара (1.000,00 динара на име цене за обраду пријаве за полагање испита и 15.000,00 динара на име цене за полагање испита),
  2. Уверење о држављанству (копија или оригинал, не старије од 6 месеци),
  3. Копију личне карте.

Уплату извршити на жиро рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника број: 840-957627-96 Прималац: Агенција за лиценцирање стечајних управника; Сврха уплате: полагање стручног испита; без позива на број.

Пријаве се подносе лично или поштом на адресу Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд Кнеза Михаила бр. 1-3, са назнаком: „за полагање стручног испита “.

Рок за подношење пријава је 2. октобар 2015. године.

Агенција ће одбацити пријаве поднете по истеку наведеног рока.

Кандидат има право да повуче пријаву, најкасније 7 дана пре дана одржавања испита, у ком случају нема право на враћање уплаћених трошкова за полагање испита.

Уколико кандидат не дође на испит а пријаву није повукао, сматра се да није положио испит.

У наведеном случају, као и у случају да кандидат није могао да присуствује испиту из нарочито оправданих разлога (болест, смртни случај и сл.), уплаћени трошкови за полагање испита враћају се кандидату.

Одлуку о враћању трошкова из претходног става доноси Агенција.

Детаљне информације у вези програма и начина полагања стручног испита, могу се добити и на емаил: brankica.nakic

pdf ОГЛАС

Microsoft-Word-2013-icon ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Microsoft-Word-2013-icon Правилник о начину и програму полагања стручног испита

pdf Правни извори релевантни за полагање стручног испита


Developed by Belit d.o.o 2014