.


Стечајни поступци

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 7.909


Датум отварања: 18.12.2009

ТПУ "COMPANY" БАЧКА ТОПОЛА - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.36/2009, Стечајни управник: Зоран Стојановић, Општина: Бачка Топола, Адреса: Главна 55а, Град: Бачка Топола, ПИБ: 109862580, Матични број: 08965676, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 18.12.2009

ТП УНИВЕРЗАЛ АД БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 38/2009, Стечајни управник: Радован Шиљеговић, Општина: Бачка Топола, Адреса: Главна 55/А, Град: Бачка Топола, ПИБ: , Матични број: 08068984, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 16.12.2009

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ "HYLA" ДОО БЕОГРАД, СТЕВАНА БРАКУСА 4-6 ЛОКАЛ 2

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: XIII-ST-104/09, Стечајни управник: Драги Стевановић, Општина: Београд-Чукарица, Адреса: Стевана Бракуса 4-6, локал 2, Град: Београд, ПИБ: 100115016, Матични број: 17202723, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 15.12.2009

"ФАДИП - СТАНДАРД" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕЧЕЈ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 39/10, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Бечеј, Адреса: Шаму Михаља 1, Град: Бечеј, ПИБ: 100434874, Матични број: 08070121, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 15.12.2009

"ФАДИП - ИНДУСТРИЈА БРАНИКА И ПРИБОРА" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕЧЕЈ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 38/10, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Бечеј, Адреса: Тодора Цвејанова 3, Град: Бечеј, ПИБ: 100434761, Матични број: 08070105, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 14.12.2009

ФАДИП - ХИДРОКОЧИОНЕ ЦЕВИ ДРУШТВО СA ОГРАНИЧЕНОМ OДГОВОРНОШЋУ БЕЧЕЈ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 43/10, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Бечеј, Адреса: Индустријска зона бб, Град: Бечеј, ПИБ: 100434858 , Матични број: 08161445, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 14.12.2009

ФАДИП - AЛATНИЦА ДРУШТВО СA OГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕЧЕЈ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 41/10, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Бечеј, Адреса: Индустријска зона бб, Град: Бечеј, ПИБ: 101981134 , Матични број: 08070091, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 14.12.2009

ФАДИП - ГАЛВАНСКА ОПРЕМА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИЗРАДА И MOНТАЖА ГАЛВАНСКЕ OПРЕМЕ ДРУШТВО СA OГРАНИЧЕНОМ OДГОВОРНОШЋУ БЕЧЕЈ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 40/10, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Бечеј, Адреса: Тодора Цвејанова 3, Град: Бечеј, ПИБ: 100434840 , Матични број: 08238367, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 14.12.2009

ФАДИП - MEРНА TEХНИКА ПРОИЗВОДЊА MEРНИХ УРЕЂАЈА, ДРУШТВО СА OГРАНИЧЕНОМ OДГОВОРНОШЋУ БЕЧЕЈ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 42/10, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Бечеј, Адреса: Тодора Цвејанова 3, Град: Бечеј, ПИБ: 100434882 , Матични број: 08238375, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 11.12.2009

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛУМИНИЈУМСКИХ КОНСТРУКЦИЈА "АЛУМИН" ад У СТЕЧАЈУ, ВРЊАЧКА БАЊА

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 16/2009, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Врњачка Бања, Адреса: Војвођанска 4А, Град: Врњачка Бања, ПИБ: 101077205, Матични број: 17119427, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik