.


Основне информације

Назив: Предмет продаје - Пословни простор Камп "Пиварац"
Место: Бечеј, Карла Маркса 2
Датум продаје: 14.04.2010
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст 32/09
Стечајни дужник: ПИК БЕЧЕЈ ПИВАРА
Процењена вредност: 1.620.000,00 RSD


Камп "Пиварац"
Датум уговора о продаји: 14.04.2010
СЗР ДРВО - СТИЛ Братић Ђура пр. - 1.275.000,00, Секулић Олга - 830.000,00
Процењена вредност: 1.620.000,00 RSD
Камп "Пиварац"

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014