.


Основне информације

Назив: Продаја непокретне имовине у Суботици
Место: Бечеј
Датум продаје: 05.04.2011
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст 32/09
Стечајни дужник: ПИК БЕЧЕЈ ПИВАРА
Процењена вредност: 16.027.210,80 RSD


пакет 2
Датум уговора о продаји: 06.04.2011
СЗР Ров - 5.200.000,00
Процењена вредност: 16.027.210,80 RSD
Стамбено пословна зграда (са магацином, подрумом)
Грађевинско изграђено земљиште Суботица

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014