.


Основне информације

Назив: Продаја непокретне имовине у Суботици
Место: Бечеј
Датум продаје: 05.04.2011
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст 32/09
Стечајни дужник: ПИК БЕЧЕЈ ПИВАРА
Процењена вредност: 16.027.210,80 RSD


пакет 2
Датум отказивања: 05.04.2011
-
Списак имовинеПроцењена вредност: 16.027.210,80 RSD
Стамбено пословна зграда (са магацином, подрумом)
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Грађевинско изграђено земљиште Суботица

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014