.


Основне информације

Назив: Продаја дела покретне имовине, трактор ДФ 904 раздвојени
Место: Сремска Митровица
Датум продаје: 28.01.2011
Број артикала за продају: 3
Број продатих артикала: 2
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст-481/2010
Стечајни дужник: АГРОСРЕМ
Процењена вредност: 3.022.539,83 RSD


ДОНГ ФЕНГ 4 ВД ТРАКТОР ДФ 904 Нов.произв.2008 бр2.
Датум отказивања: 14.02.2011
Одложена због немогућности добијања кредита у року за плаћање
Списак имовинеПроцењена вредност: 1.500.000,00 RSD
ДОНГ ФЕНГ 4 ВД ТРАКТОР ДФ 904 Нов.произв.2008 бр2.
ДОНГ ФЕНГ 4 ВД ТРАКТОР ДФ 904 Нов.произв.2008 бр1.
Датум уговора о продаји: 14.02.2011
Трбојевћ Драган - 1.569.400,00, Добромиров Вера - 1.540.000,00
Процењена вредност: 1.500.000,00 RSD
ДОНГ ФЕНГ 4 ВД ТРАКТОР ДФ 904 Нов.произв.2008 бр1.
ДРЉАЧА 3 КРИЛА
Датум уговора о продаји: 14.02.2011
Кличарић Ђорђе - 25.000,00
Процењена вредност: 22.539,83 RSD
ДРЉАЧА 3 КРИЛА

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik