.


Основне информације

Назив: Продаја покретне имовине стечајног дужника
Место: Бечеј
Датум продаје: 18.01.2011
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст 32/09
Стечајни дужник: ПИК БЕЧЕЈ ПИВАРА
Процењена вредност: 1.319.854,50 RSD


1
Датум уговора о продаји: 18.01.2011
Сукур-комерц доо - 1.319.854,50
Процењена вредност: 1.319.854,50 RSD
Бурад од 50 l са 6% прохрома
Бурад од 50 l са 6% прохрома
Бурад од 30 l са 6% прохрома

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014