.


Основне информације

Назив: Трећа продаја непосредном погодбом
Место: Чачак
Датум продаје: 29.10.2012
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 2. Ст.237/2010
Стечајни дужник: ФИЛИПОВИЋ ДОО
Процењена вредност: 12.816.357,00 RSD


целина 1
Датум уговора о продаји: 17.12.2012
Хидроградња-промет - 2.000.000,00
Процењена вредност: 12.816.357,00 RSD
Пословни простор - недовршен
Пословни простор - недовршен
Пословни простор - недовршен
Пословни простор - недовршен

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014