.


Основне информације

Назив: друга непосредна погодба
Место: Г.Милановац
Датум продаје: 18.06.2012
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 2.Ст.217/2010
Стечајни дужник: ВАФЕЛ
Процењена вредност: 408.111,93 RSD


1
Датум уговора о продаји: 20.06.2012
кондитор сзр - 185.000,00
Процењена вредност: 408.111,93 RSD
дупликатор за спремање масе за штанглице са мешачем .
премазачица.
комора за хлађење .
резач
прохромски сто димензија 196 x 96
прохромски сто димензија 146x 56
прохромски сто димензија 51x41
дозерка

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014