.


Основне информације

Назив: Друга продаја дела имовине стечајног дужника ЈПП
Место: Чачак
Датум продаје: 09.05.2012
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 2. Ст.237/2010
Стечајни дужник: ФИЛИПОВИЋ ДОО
Процењена вредност: 12.816.357,00 RSD


Пословни простор , целина 1
Датум отказивања: 09.05.2012
Одбор повериоца није дао сагласност на понуђену цену јединог понуђача Хидроградње промет, Чачак
Хидроградња-промет - 1.000.000,00Процењена вредност: 12.816.357,00 RSD
Пословни простор - недовршен
Пословни простор - недовршен
Пословни простор - недовршен
Пословни простор - недовршен

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014