.


Основне информације

Назив: Трећа продаја Микроелектронике
Место: Београд
Датум продаје: 14.05.2024
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 6. Ст. 11/2016
Стечајни дужник: ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА
Процењена вредност: 169.849.351,25 RSD


Целина 1
Датум уговора о продаји: 17.05.2024
Polyseal doo Трстеник - 40.189.483,96
Процењена вредност: 169.849.351,25 RSD
Кат. працела 4736/2
Зграда осталих индустријских делатности – Анекс управна зграда МИ са ЕРЦ-ом и пл. салом
Зграда осталих индустријских делатности – Везни део хале са канцеларијама
Зграда осталих индустријских делатности – Производна хала Микроелектронике
PUTNICKO VOZILO LADA-KAR

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014