.


Основне информације

Назив: Продаја Орачко поље Милан Алексић 2
Место: Нови Сад
Датум продаје: 05.01.2024
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст-119/2010
Стечајни дужник: ЗЗ ПЕЋИНЦИ
Процењена вредност: 559.424,22 RSD


Група 1
Датум уговора о продаји: 05.01.2024
Алексић Милан - 568.262,93
Процењена вредност: 559.424,22 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik