.


Основне информације

Назив: wee
Место: београд
Датум продаје: 01.10.2008
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 2 Ст. 206/2010
Стечајни дужник: АТЕЉЕ СТАРИ ГРАД
Процењена вредност: 46.000.000,00 RSD


8 и 15
Списак имовинеПроцењена вредност: 46.000.000,00 RSD
Пословни простор 185м2
Пословни простор 45м2

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik