.


Основне информације

Назив: Вентилаторска кола
Место: Ниш
Датум продаје: 12.02.2010
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст.61/2010 веза 30/2009
Стечајни дужник: МИНПРЕС
Процењена вредност: 889.066,87 RSD


Вентилаторска кола
Датум уговора о продаји: 12.02.2010
VIA OCEL - 889.066,87
Процењена вредност: 889.066,87 RSD
НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА
РН бр. 2400/1а - израда вентилаторских кола

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014