.


Основне информације

Назив: Прва продаја имовине стечајног дужника
Место: ЧАЧАК
Датум продаје: 28.10.2011
Број артикала за продају: 2
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 2. Ст.237/2010
Стечајни дужник: ФИЛИПОВИЋ ДОО
Процењена вредност: 20.795.160,00 RSD


Целина 1
Датум уговора о продаји: 29.11.2011
ИНТЕР АУТО - 4.001.000,00, АУТО ЧАЧАК - 2.500.000,00
Процењена вредност: 7.978.803,00 RSD
Пословни простор - канцеларије у пословној згради "Хидроградња"
Целина 2
Датум отказивања: 23.11.2011
Одбор поверилаца није дао сагласност за прихватање понуде која је износила мање од 50% процењене вредности.
Хидроградња-промет - 3.500.000,00Процењена вредност: 12.816.357,00 RSD
Пословни простор - недовршен
Пословни простор - недовршен
Пословни простор - недовршен
Пословни простор - недовршен

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014