.


Основне информације

Назив: Продаја непосредном погодбом са купцем удела 1/2 локала
Место: Ниш
Датум продаје: 22.06.2001
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 3. Ст.83/2012
Стечајни дужник: АТОМИК
Процењена вредност: 2.510.905,00 RSD


Удео од 1/2-Пословни простор- локал М8 иМ 9 у мезанину зграде 45,48м2 односно 1/2 удела од 90, 97м2
Датум отказивања: 20.06.2018
Закључком ст.судије од 20.06.2018.године, задржава се продаја идеалног дела на непокретности ул. Козарачка бр.30/2 у Нишу, на кп. бр. 3046 КО Бубањ, заказана за 22.06.2018.године.
Списак имовинеПроцењена вредност: 2.510.905,00 RSD
Удео од 1/2-Пословни простор- локал М8 иМ 9 у мезанину зграде 45,48м2 односно 1/2 удела од 90, 97м2

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik