.


Основне информације

Назив: ФАП ад, Прибој
Место: Ниш
Датум продаје: 06.11.2009
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст.61/2010 веза 30/2009
Стечајни дужник: МИНПРЕС
Процењена вредност: 1.679.056,80 RSD


ФАП ад, Прибој
Датум уговора о продаји: 06.11.2009
ФАП АД ПРИБОЈ - 1.679.056,80
Процењена вредност: 1.679.056,80 RSD
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ
РН - израда уздужних носача за камионе за ФАП ад, Прибој

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik