.


Основне информације

Пуно име: ГИТ-Ј предузеће за градјевинарство, инжењеринг и трговину доо, Београд (Раковица)
Суд: Привредни суд у Београду
Број судског решења: 3. Ст-30/2023
Датум отварања: 07.03.2023
Делатност: Остали непоменути специфични грађевински радови
Матични број: 07785259
Статус стечајног поступка: У току

Информације о компанији у стечају:

Општина: Београд-Раковица
Адреса: Милене Павловић-Барили 6/II-9
Град: Београд
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 100179489

Информације о судијама

Стечајни судија: Наталија Пејић-Кордић

Менаџмент

Стечајни управник: Славица Спасић

Квартални извештаји (4) »


Продаје (0) »


Списак имовине (0) »


Документа (1) »


Огласи за продају имовине (0) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik