.


Основне информације

Пуно име: Друштво за трговину, посредовање и услуге ЦЕНТРА доо Београд (Нови Београд) - у стечају
Суд: Привредни суд у Београду
Број судског решења: 11 Ст 49/2021
Датум отварања: 23.04.2021
Делатност: Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
Матични број: 20043237
Статус стечајног поступка: У току

Информације о компанији у стечају:

Општина: Београд-Нови Београд
Адреса: Др. Агостина Нета 3
Град: Београд
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 103911530

Информације о судијама

Стечајни судија: Дарко Цуканић

Менаџмент

Стечајни управник: Милош Бакић

Квартални извештаји (10) »


Продаје (2) »


Списак имовине (437) »


Документа (2) »


Огласи за продају имовине (3) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014