.


Основне информације

Пуно име: Друштво са ограниченом одговорношћу EURO-DOMUS за пројектовање, инжењеринг, завршне радове у грађевинарству, високоградња и промет на велико и мало ДОО, Зрењанин
Суд: Привредни суд у Зрењанину
Број судског решења: Ст. 9/2019
Датум отварања: 19.07.2019
Делатност: Изградња стамбених и нестамбених зграда
Матични број: 08596972
Статус стечајног поступка: Закључен

Информације о компанији у стечају:

Општина: Зрењанин - град
Адреса: Гимназијска 5
Град: Зрењанин
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 100654643

Информације о судијама

Стечајни судија: Александар Стоиљковски

Менаџмент

Стечајни управник: Анђелко Бабић

Квартални извештаји (4) »


Продаје (1) »


Списак имовине (0) »


Документа (2) »


Огласи за продају имовине (1) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik