.


Основне информације

Пуно име: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ФУТУРА ПЛУС Д.О.О. БЕОГРАД
Суд: Привредни суд у Београду
Број судског решења: VI.Ст. 91/2009
Датум отварања: 21.10.2009
Делатност: Остала трг. на велико
Матични број: 17572130
Статус стечајног поступка: Реорганизација

Информације о компанији у стечају:

Општина: Београд-Земун
Адреса: Петра Кочића 10
Град: Београд
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 103530617

Информације о судијама

Стечајни судија: Јован Кордић

Менаџмент

Стечајни управник: Будимир Мрдовић

Квартални извештаји (0) »


Продаје (0) »


Списак имовине (0) »


Документа (1) »


Огласи за продају имовине (0) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014