.


Основне информације

Пуно име: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО COLOSEUM GRAND ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, КНЕЗА АЛЕКСАНДРА 102
Суд: Привредни суд у Чачку
Број судског решења: 2. Ст.190/2010
Датум отварања: 30.06.2010
Делатност: Неспецијализована трг. на велико храном
Матични број: 20234318
Статус стечајног поступка: Закључен

Информације о компанији у стечају:

Општина: Горњи Милановац
Адреса: Кнеза Александра 102
Град: Горњи Милановац
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 

Информације о судијама

Стечајни судија: Марија Аџемовић

Менаџмент

Стечајни управник: Гордана Хаџић

Квартални извештаји (0) »


Продаје (0) »


Списак имовине (0) »


Документа (2) »


Огласи за продају имовине (0) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014