.


Основне информације

Пуно име: Предузеће за производњу, промет робе и вршење услуга СОРАБ ДОО Београд, Булевар Војводе Мишића 37-39
Суд: Привредни суд у Београду
Број судског решења: 17-Ст-182/2011
Датум отварања: 21.12.2011
Делатност: Производња хлеба, свежег пецива и колача
Матични број: 06212867
Статус стечајног поступка: Закључен

Информације о компанији у стечају:

Општина: Београд-Савски Венац
Адреса: Булевар Војводе Мишића 37-39
Град: Београд
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 100285971

Информације о судијама

Стечајни судија: Љиљана Ћалић

Менаџмент

Стечајни управник: Жарко Поповић

Квартални извештаји (0) »


Продаје (0) »


Списак имовине (0) »


Документа (2) »


Огласи за продају имовине (0) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014