.


Основне информације

Пуно име: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА ПРОЕУРО
Суд: Привредни суд у Чачку
Број судског решења: 2. Ст. 112/2011
Датум отварања: 20.04.2011
Делатност: Изградња стамбених и нестамбених зграда
Матични број: 17512986
Статус стечајног поступка: Закључен

Информације о компанији у стечају:

Општина: Чачак - град
Адреса: Булевар Вука Караџића 17
Град: Чачак
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 103086751

Информације о судијама

Стечајни судија: Марија Аџемовић

Менаџмент

Стечајни управник: Гордана Хаџић

Квартални извештаји (0) »


Продаје (0) »


Списак имовине (0) »


Документа (2) »


Огласи за продају имовине (0) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014