.


Огласи – Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 132. став 7. Закона о стечају, на свом порталу објављује огласе за продају имовине стечајних дужника које достављају стечајни управници електронским путем. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:
Од: До:

Број резултата претраге: 4.136


Датум продаје: 30.04.2015Датум објаве: 30.03.2015

ЗАШТИТА РАДА

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Београд
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 29.04.2015Датум објаве: 26.03.2015

ИВЕРАК

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Попучке
Почетна цена: 523.685,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 28.04.2015Датум објаве: 26.03.2015

AGROCOOP

Метод продаје: Јавно прикупљање понуда, Место: Нови Сад
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 28.04.2015Датум објаве: 23.03.2015

ДУВАНПРОМЕТ

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Ниш
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 28.04.2015Датум објаве: 27.03.2015

ЛОЛА РИБАР

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Оџаци
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 27.04.2015Датум објаве: 25.03.2015

ЕЛИД

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Доњи Душник
Почетна цена: 54.935.000,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 27.04.2015Датум објаве: 03.04.2015

NICOM - СТЕЧАЈНА МАСА

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Ниш
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 27.04.2015Датум објаве: 27.03.2015

ГЛОБУС АУТО

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Панчево
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik