.


Огласи – Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 132. став 7. Закона о стечају, на свом порталу објављује огласе за продају имовине стечајних дужника које достављају стечајни управници електронским путем. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:
Од: До:

Број резултата претраге: 4.089


Датум продаје: 16.04.2015Датум објаве: 13.03.2015

СТЕЧАЈНА МАСА АС ИМПЕКС

Метод продаје: Јавно прикупљање понуда, Место: Нови Сад
Процењена вредност: 76.925.698,82
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 16.04.2015Датум објаве: 17.03.2015

ЕУРОПАМОНТ

Метод продаје: Јавно прикупљање понуда, Место: Нови Сад
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 15.04.2015Датум објаве: 16.03.2015

КЛУЗ-СРЕМ

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Рума
Почетна цена: 198.931.118,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 15.04.2015Датум објаве: 10.03.2015

МУЖЉАНСКИ РИТОВИ

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Зрењанин
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 15.04.2015Датум објаве: 30.03.2015

INTER-EXPORT-ŠTRANGAR

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Бачки Моноштор
Почетна цена: 10.000.000,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 13.04.2015Датум објаве: 05.03.2015

БЛОК СИГНАЛ

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Ниш
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 09.04.2015Датум објаве: 06.03.2015

VELEFARM-INVEST

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Београд
Почетна цена: 3.327.876,50
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik