.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: PERMARK
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 19.03.2015
Датум продаје: 09.04.2015
Метод продаје: Непосредна погодба
Вредност: 6.115.645,43
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

100% удео у зависном правном лицу COPPER AGRO DOO у Лесковцу, према стању на дан 31.03.2014. године, са идеалним делом објекта 270/1152, Лист непокретности 136 к.о. Лесковац, парц. бр. 2104, Лесковац, Индустријска бр. 20.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Радмила Букарица
Телефон: 064 / 494 69 59
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014