.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: РАТКО МИТРОВИЋ-КРАГУЈЕВАЦ
Место: Крагујевац
Датум објаве огласа: 19.03.2015
Датум продаје: 16.04.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовинска целина I -Управна зграда са припадајућом опремом и инвентаром, Крагујевац, Кумановска 4, коју чинe: 1. Управна зграда, површине у основи 366 m² (спратности Пр+1Сп), укупне нето површине 539,86 m² уписана у Лист непокретности бр. 10023 КО Крагујевац 3 као Зграда грађевинарства број 1, постојећа на КП бр. 3975/1; 2. Опрема и инвентар по спецификацији: Имовинска целина II – Сувласнички удео у Локалу, који се налази у ТПЦ „Раднички“ Крагујевац, улица 27. Марта • сувласнички удео од 4233/9124 у локалу укупне површине 91,24 м2 (сувласнички удео одговара површини од 42,33 м2 од укупне површине локала), на кп бр. 3879/2, на другом спрату пословне зграде означене у ЛН бр.12154 КО Крагујевац 3, као остале зграде, у ТПЦ „Раднички“, као зграда број 1 (наведени локал у Б ЛИСТУ – 2.део није издвојен као посебни део зграде). ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 16.04.2015. год. у 11:00 часова у канцеларији стечајног управника на адреси: агенција „Бона фидес“, Крагујевац, ул. Др Зорана Ђинђића 15 а, шести спрат.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Снежана Димитријевић
Телефон: 062/236 144
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik