.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ДГП ''ЗЛАТИБОР'' у стечају
Место: Ужице, ул. Велики парк бр.3
Датум објаве огласа: 13.03.2015
Датум продаје: 17.04.2015
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 11.309.900,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  

Предмет продаје - имовина:

Опрема за обраду камена по пописној листи која је саставни део продајне документације. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 17.04.2015. године у 14,15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију РС,Теразије 23 трећи спрат, „СИМПО САЛА – 301“, у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Љубиша Ђокић
Телефон: 063/247-228
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik