.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ВУК КАРАЏИЋ
Место: Параћин
Датум објаве огласа: 13.03.2015
Датум продаје: 16.04.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 1.296.489,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Покретна имовина стечајног дужника коју чине: - Машине за графичку делатност, инвентар, залихе и остала покретна имовина, према спецификацији која је саставни део продајне документације Покретна имовина налази се у пословном седишту стечајног дужника у Параћину, Ул. Томе Живановића бр.22. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 16.04.2015 године у 11:00 часова на следећој адреси: ул. Агенција за приватизацију, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Рајко Фуштар
Телефон: 064/1164720 или 034/355573
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik