.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: FORTIS PROPERTIES
Место: Ћуприја
Датум објаве огласа: 10.03.2015
Датум продаје: 27.03.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 85.823.481,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Најважнију имовину стечајног дужника чини: 1.Непокретна имовина : Објекти уписани у ЛН 5396 на кп.бр.922/1 под редним бројевима 3,4,5,6 и 10 КО Ћуприја град и корисник земљишта на кп.бр.248; кп.бр. 922/1; кп.бр.922/2 и кп.бр 922/3 а све уписане у ЛН 5396 КО Ћуприја-град. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 27.03.2015.године у Параћину у Видовданској бр.6 у 11:00 часова.

Контакт подаци

Овлашћено лице:
Телефон:
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik