.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: RICK EIS
Место: Београд
Датум објаве огласа: 09.03.2015
Датум продаје: 09.04.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 2.800.000,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

1. Опрема - технолошка опрема за протзводњу сладоледа, компресорска станица и разна демонтирана опрема, која се налази у Сомбору Гаковачки пут бб (у фабрици „Сомболед" Сомбор), чији је власник стечајни дужник. Јавно надметање одржаће се дана 09.04.2015. г. у 12,00 часова за целину 1, на адреси: Бсоград, у уиици Палмира Тољатија бр. 5/ИИ, у канцеиарији стечајног управника, у присуству комисије фотмиране одлуком стечајног управника.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Nada Todoroska
Телефон: 011 /2631 055 ili 011/2620 400
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014