.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ВЕТПРОМ-ХЕМИКАЛИЈЕ
Место: Београд
Датум објаве огласа: 05.03.2015
Датум продаје: 09.04.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 17.647.294,42
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Пословно магацински простор у Београду у ул. Дунавска бр. 2. на кат. парц. бр. 74 и 75, К.О. Стари град, укупне бруто површине 1399.21 квм. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 09.04.2015. године у 12,00 часова на адреси Београд, Бранкова 28/IV.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник, Жарко Вујачић
Телефон: 063/463-113
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik