.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: "ГРАД ГДП"
Место: Косјерић
Датум објаве огласа: 26.02.2015
Датум продаје: 30.03.2015
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Погледати детаљније у тексту огласа. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 30.03.2015 године у 11.15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул. Теразије бр. 23, трећи спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Милорад Симовић
Телефон: 063 – 54 – 22 - 25
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik