.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ГИК 1.МАЈ
Место: Лапово
Датум објаве огласа: 26.02.2015
Датум продаје: 30.03.2015
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 483.894.626,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Најважнију имовину стечајног дужника чине: 1) Управна зграда у Лапову површине 779m2. 2) Грађевински објекти-фабрички погони укупне површине 17.304 m2 у кругу бетонске базе у Лапову ул.Толстојева – РЈ„Бетоњерка“ са земљиштем у саставу бетонске базе површине 20ha 21ар и 84 m2 и индустријским железничким колосеком. 3) Локали у Лапову – 3 ком. укупне површине 200 m2. 4) Земљиште у својини и са правом коришћења – површине 53,38ha. 5) Грађевинске машине и механизација. 6) Машине и производна опрема, возила, залихе материјала, алат и инвентар. 7) Сепарација на локацији „Морава 5“ у Лапову. 8) Потраживања од дужника стечајног дужника. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 30.03.2015. године у 12 часова у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића бр.9 ( просторије Агенције за стечај „Кодекс“ ).

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Коцић Слободан дипл.ецц
Телефон: 064/37-55-725 и 034/356-134
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik