.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ТЕХНИЧАР
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 25.02.2015
Датум продаје: 27.03.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 5.022.593,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

НЕПОКРЕТНОСТ: Двособан стан број 155, у површини од 56,00 м2, на IX спрату стамбене зграде за колективно становање - зграде бр. 1, број улаза 145 у улици Булевара ослобођења, која је изграђена на парцели бр. 3914, све уписано у Лист непокретности бр. 8313 К.О. Нови Сад II. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се у петак, 27. марта 2015. године у 12,00 часова у канцеларији стечајног управника у Новом Саду, ул. Максима Горког 1А / 43.

Контакт подаци

Овлашћено лице: СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК: Нинослав Шимић
Телефон: (063) 84-84-236 или тел/факс (021) 6350-687
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik