.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: KLANICA ČLANICA LUTRA GROUP - СТЕЧАЈНА МАСА
Место: Дивци
Датум објаве огласа: 23.02.2015
Датум продаје: 27.03.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Фарма за тов јунади у Доњој Буковици, земљиште и објекти; Фарма за тов јунади у Кушиљеву; Два новоизграђена стана уписани на катастарској парцели број 2446 у ЛН 1654, лоцирани у центру Кушиљева, укупне површине 127,66 м2; Земљиште; Покретна имовина се састоји из производне и канцеларијске опреме; Управна зграда-Кушиљево; земљиште кат.патцеле 4431; помоћни објекти изграђени на кат. парцели 4431: гаража за путничко возило, магацин кооперације површине 170,55м2, магацин репроматеријала површине 193,28м2 и шупа за угаљ површине 36,25м2; Покретна имовина из кухиње у Дивцима од прохрома: судопера, орман дводелни, 3 радна стола и капа за дим над шпоретом. Јавно надметање одржаће се дана 27.03.2015. године у 12 часова на следећој адреси: ул. Вука Караџића 16, спрат 2, канцеларија бр.22, Ваљево.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Миодраг Ћосић
Телефон: 063/496-237
Е-маил: mccosic957@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik