.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ДЕЛИШЕС СТЕЧАЈНА МАСА
Место: ВЛАДИЧИН ХАН
Датум објаве огласа: 18.02.2015
Датум продаје: 26.03.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 13.191.750,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА: • пословни простор – четири просторије прехрамбене индустрије и производње пића – број посебног дела 3, површине 249 м2 који се налази у приземљу објекта прехрамбене индустрије и производње пића (зграда број 1 – Управна зграда) у Владичином Хану, Светосавска 78, на к.п. бр. 50/1, уписан у лист непокретности бр. 2102 К.О. Владичин Хан, као објекат који има одобрење за употребу • пословни простор – осам просторија прехрамбене индустрије и производње пића – број посебног дела 4, површине 501 м2, који се налази на првом спрату објекта прехрамбене индустрије и производње пића (зграда број 1 – Управна зграда) у Владичином Хану, Светосавска 78, на к.п. бр. 50/1, уписан у лист непокретности бр. 2102 К.О. Владичин Хан, као објекат који има одобрење за употребу ПОКРЕТНА ИМОВИНА: - Опрема и инвентар по пописним листама. Јавно надметање одржаће се дана 26.03.2015. године у 11:00 часова на адреси: Агенција за приватизацију РС, 11000 Београд, Теразије 23, 3. спрат.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Зоран Милосављевић
Телефон: 063/421-085
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik