.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: PERMARK
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 18.02.2015
Датум продаје: 05.03.2015
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је непокретна имовина коју чине следеће целине: 1. 100% удео у зависном правном лицу COPPER AGRO DOO у Лесковцу. 2. парц.бр. 7007, Нова Црвенка Романија 1, Лист непокретности број 5044 к.о. Црвенка, остало вештачки створено неплодно земљиште, укупна површина парцеле је 32.770,00 м2. Процењена вредност: 3.784.758,о4 дин. парц. Бр.7013, Нова Црвенка Славка Родића, Лист непокретности број 5044 к.о. Црвенка, земљиште у грађевинском подручју. Укупна површина парцеле 16.830,00 м2. Процењена вредност: 2.915.661,18 дин. парц.бр.7015, Нова Црвенка, Гајер, Лист непокретности број 5044 к.о. Црвенка, остало вештачки створено неплодно земљиште. Парцела се користи као „летњи“ пут. Укупна површина парцеле 7.526,00 м2. Процењена вредност: 1.303.818,54 дин. парц.бр.7017, Нова Црвенка, Гајер, Лист непокретности број 5044 к.о. Црвенка, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, а укупна површина парцеле је 87.110,00 м2. Процењена вредност: 12.072.881,53 дин. парц.бр.7135, Нова Црвенка код села, Лист непокретности број 5044 к.о. Црвенка, грађев. земљиште изван грађевинског подручја. Укупна површина парцеле 6.436,00 м2. Процењена вредност: 2.006.972,76 дин. Јавно отварање понуда одржаће се дана 05.03.2015. године у 12,00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Нови Сад, Народног фронта бр. 73, II спрат (Атријум центар) у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Радмила Букарица
Телефон: 064-494-69-59
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik