.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЕЛИТЕ ПЛУС
Место: Београд
Датум објаве огласа: 13.02.2015
Датум продаје: 06.03.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

"ELITE PLUS" Д.О.О. у стечају из Београда, ул. Пазовачки пут бб, Земун матични број 17075098, пиб 102776387 ОГЛАШАВА продају дела имовине јавним надметањем: Непокретна имовина – гаражни простор, укупне површине 185,48м2 у ул. Карпошевој бр.78 у Београду у подруму, у објекту уписаном у ЛН 505 КО Чукарица на кат. парцели бр. 10041/143. Непокретна имовина – двособан стан бр.10, површине 50,80м2 у ул. Карпошевој бр.78 у Београду на I спрату, у објекту уписаном у ЛН 505 КО Чукарица на кат. парцели бр. 10041/143. Непокретна имовина – породична стамбена зграда, површине 159,35м2 (По+Пр+1) у ул. Изворска бр. 70 у Београду, уисана у ЛН 2273 КО Чукарица на кат. парцели бр. 13316/15. Јавно надметање, за ЦЕЛИНУ 1 одржаће се дана 06.03.2015. године у 14.00 часова, а за ЦЕЛИНУ 2 у 15.00 часова и за ЦЕЛИНУ 3 у 16.00 часова, на адреси: КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНЕ УПРАВЕ, БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 10 Е / 332, 11070 НОВИ БЕОГРАД, у присуству комисије.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Игор Дракул
Телефон: 063/243-238
Е-маил: drakuligor@beotel.net
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014