.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ХИДРОЕНЕРГЕТИКА
Место: Београд
Датум објаве огласа: 18.09.2023
Датум продаје: 19.10.2023
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Београду 10 Ст. бр. 296/19 од 21.02.2020. године, Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду 10 Ст. бр. 296 /19 од 19.06.2020. године, у складу са члановима 131., 132., 133., 135. и``136. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09), Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010.) и на сагласност oдбора поверилаца од 09.04.2021.године, 13.09.2021. и 28.03.2023. године стечајни управник стечајног дужника: „ХИДРОЕНЕРГЕТИКА “ доо у стечају из Београда улица Куршумлијска бр. 12/5 ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Нада Мекић
Телефон: 064-213-07-66
Е-маил: nada.mekic@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014