.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: PILE&CO
Место: Житиште
Датум објаве огласа: 15.09.2023
Датум продаје: 16.10.2023
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Зрењанину Ст.13/2022 од 20.01.2023. године које је правоснажно од дана 10.02.2023. године и у складу са члановима 132. и 133. Закона о стечају („Сл.Гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011-др. Закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Национални стандард број 5 – поглавље III Националног стандарда о начину и поступку уновчењу имовине стечајног дужника („Сл.Гласник РС“ бр.62/2018), стечајни управник стечајног дужника PILE&CO DOО ŽITIŠTE-U STEČAJU из Житишта, Тополовачки пут бб адреса за пријем поште: Зрењанин, Коче Коларова 60 ОГЛАШАВА прву продају целокупне имовине, као имовинску целину, стечајног дужника у Житишту методом јавног пркупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Милош Ђекић
Телефон: 064/1255703
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014