.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ПРАХОВО Холдинг
Место: Прахово
Датум објаве огласа: 25.09.2023
Датум продаје: 25.10.2023
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 20.273.582,93
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Зајечару, број предмета 3.Ст.бр.18/2015 од 15.03.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133 и 135 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014), и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО АД ПРАХОВО у стечају из Прахова, Ул. Радујевачки пут бб: ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО АД ПРАХОВО у стечају из Прахова, улица Радујевачки пут бб, мат. број 07129599, КАО ПРАВНОГ ЛИЦА методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Саша Симић
Телефон: 064/820-19-23
Е-маил: sasa.simic@mts.rs
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014